Hej velkommen til banko.

Spil med ID nummer kører nu.

Jeg har banko!
Allerede opkaldte numre: