Hej velkommen til banko
Spil med ID nummer kører nu.