BINGODenne lille App til iPhone og iPad har det hele når familien ønsker at spille BINGO.
Den spiller spillet og numrene råbes op.
Du kan printe spille plader, pause spillet for at kontrollerer en spilleplade.
Tryk på den røde knap og der er et nyt spil klar til start.
Du kan slå, opråb af numre, fra og til.
Tiden mellem numrene råbes op kan ændres fra 4 til 10 sekunder.
Rigtig god fornøjelse.

This small App for iPhone and iPad has it all when the family wants to play BINGO.
It plays the game and numbers are called.
You can print out game cards, pause the game to control a game board.
Press the red button and there is a new game ready to start.
You can turn, shouts of numbers ON and OFF.
The time between numbers are shout up can be changed from 4 to 10 seconds.
Enjoy.

Supported language: Danish, English, German, Norway, Spanish, France, Italian.

Find BINGO in App Store

app_store


IMG_0161

Tryk på knappen med 8 for at starte spillet.
Press the button with an 8 to begin the game.
IMG_0162

Tryk igen på knappen med 8 for at pause spillet ved check af plade, brug samme knap for at forsætte spillet igen.
Press the button with 8 to pause the game in order to check play board, use the same button to contineue.
IMG_0163

Knappen med en mand, slukker for opråb af numre.
Button with an mann, turns the call up of numbers ON and OFF.
IMG_0164

Knap med et ur, her kan du ændre den tid der er mellem tallene råbes op.
Button with a clock, here you can change the time between the numbers ar called out.
IMG_0165

Knap med printer, her kan du printe spille plader.
Button with a printer, used to print game boards.
IMG_0166